Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Pani Jolancie Tomczuk-Zając

Zarządzenie nr 63/2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 3 sierpnia 2017r.


 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Pani Jolancie Tomczuk-Zając

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) w związku z art. 36a ust. 1, 2 i 13 oraz art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016., poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r., poz. 60 i 949) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierzam stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu, ul. Szkolna 1, 72-344 Rewal Pani Jolancie Tomczuk-Zając na okres 5-ciu lat szkolnych, tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.  
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zastępca Wójta Gminy Rewal
                                
Wioletta Brzezińska


Sporządziła:
Joanna Błachuta
Inspektor ds. informacji turystycznej i edukacji

Zatwierdził:
Łukasz Tylka
p.o. Kierownika Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego

Wioletta Brzezińska
Sekretarz Gminy

Rozdzielnik:
1.    Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
2.    Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet
 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 63-2017_Optimized.pdf (PDF, 21KB) 2017-08-03 13:29:00 106 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 03-08-2017 13:25:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Błachuta 03-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 03-08-2017 13:38:55