Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 65/2017

Wójta Gminy Rewal

z dnia 3 sierpnia 2017r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Działając na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Jacka Kabali (nauczyciela muzyki, techniki i zajęć logopedycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu) oraz Pani Kariny Romul-Kopeć (nauczyciela języka angielskiego i świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu) – ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

2. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

  1. Joanna Błachuta – przedstawiciel organu prowadzącego
  2. Monika Piątkowska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  3. Wanda Szukała-Błachuta – pełniąca obowiązki dyrektora ZSP w Niechorzu
  4. Daniela Wójtowicz – ekspert z listy MEN
  5. Marlena Kościńska – ekspert z listy MEN

3. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej jest Pani Joanna Błachuta

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy Rewal

 

Wioletta Brzezińska

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 65-2017_Optimized.pdf (PDF, 28KB) 2017-08-03 13:33:35 99 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 03-08-2017 13:33:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Błachuta 03-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 03-08-2017 13:39:44