Projekt porządku obrad

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

LII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 14.09. 2017 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów
 4. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia treści projektu statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rewal na lata 2017-2019
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rewal
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Wolne Wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 08-09-2017 09:54:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 08-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 08-09-2017 09:55:23