Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji (12.09.2017r.) oraz o LII sesji Rady Gminy (14.09.2017r.)

OGŁOSZENIE

W dniu 12.09.2017r. (wtorek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju, Komisji Społeczno –Oświatowej i Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dot. LII sesji Rady Gminy

W dniu 14.09.2017r. (czwartek) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się LII SESJA RADY GMINY REWAL

Przewodnicząca Rady    
Marzena Salamon

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D
LII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 14.09. 2017 roku

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad
3.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów
4.    Projekt uchwały w sprawie: ustalenia treści projektu statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

5.    Projekt  uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rewal na lata 2017-2019

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

6.    Projekt  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

7.    Projekt  uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rewal

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

8.    Wolne Wnioski i zapytania.
9.    Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 08-09-2017 09:57:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 08-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 08-09-2017 10:39:48