Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 września 2017 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego

Zarządzenie nr  70/2017

Wójta Gminy Rewal

z dnia 14 września 2017 r.

 

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i 935) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powierzam Pani Joannie Błachucie pełnienie obowiązków Kierownika Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego w Urzędzie Gminy w Rewalu, od dnia 1 września 2017 r.

 

§ 2.  Do zadań p.o. Kierownika Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego należą zadania wymienione w § 27 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rewalu,                     w szczególności:

  1. kierowanie pracą podległych pracowników referatu,
  2. nadzorowanie nad prowadzonymi sprawami należącymi do zadań referatu,
  3. nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw     w trybie postępowania administracyjnego w referacie,
  4. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

 

 

Zastępca Wójta

Wioletta Brzezińska

 

 

Sporządził:

Główny Specjalista

Tomasz Bartkowski

 

 

Rozdzielnik:

  1. Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
  2. Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie nr 70-2017.pdf (PDF, 32KB) 2017-09-14 13:19:08 81 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 14-09-2017 13:19:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 14-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 14-09-2017 13:19:08