Uchwała Nr LII/286/17 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2017 roku w sprawie ustalenia treści projektu statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UCHWAŁA NR LII/286/17

RADY GMINY REWAL

z dnia 14 września 2017 roku

 

w sprawie ustalenia treści projektu statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) oraz art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektu Statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, w celu przekazana do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Marzena Salamon

Załączniki do pobrania

1 Załącznik.pdf (PDF, 37KB) 2017-09-25 14:17:35 251 razy
2 Uzasadnienie.pdf (PDF, 80KB) 2017-09-25 14:17:35 85 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 25-09-2017 14:17:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 25-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 25-09-2017 14:17:35