Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 października 2017 roku w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Rewal za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 75/2017
Wójta Gminy Rewal

z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Rewal za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017r. poz. 1875) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016 r., poz. 1666, poz. 2138, poz. 2255, z 2017r. poz. 60, poz. 962) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 02 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rewal, w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi prowadzącemu sprawy kadrowe.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zastępca Wójta Gminy

 

Wioletta Brzezińska

 

 

 

 

Sporządziła:

Izabela Fiedukowicz – Pabin

Zatwierdziła:

Wioletta Brzezińska

Zastępca Wójta Gminy

 

Rozdzielnik:

1 Oryginał: Referat Organizacyjno – Administracyjny Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl (http://www.bip.rewal.pl), internet.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie nr 75-2017.pdf (PDF, 24KB) 2017-10-13 09:55:17 122 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 13-10-2017 09:50:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 13-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 13-10-2017 09:55:17