Projekt porządku obrad

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D
LIII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 19.10.2017 roku

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad
3.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów
4.    Projekt  uchwały w sprawie: zmiany statutu Sołectwa Niechorze i Sołectwa Pobierowo

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

5.    Projekt  uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2017 rok

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

6.    Projekt  uchwały w sprawie: wyznaczenia Delegata gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin  R – XXI z siedzibą w Nowogardzie

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

7.    Projekt  uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

8.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej granicy pasa technicznego w obrębie Rewal 2

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

9.  Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 13-10-2017 10:19:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 13-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 13-10-2017 10:22:33