Uchwała Nr LIV/301/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017 - 2022

UCHWAŁA NR LIV/301/17
RADY GMINY REWAL
z dnia 26 października 2017r.

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017 - 2022

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.) uchwala się co następuje:

§ 1.      W uchwale nr XL/203/16 Rady Gminy Rewal z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal na lata 2017-2022 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Marzena Salamon

Załączniki do pobrania

1 Załącznik Nr 1.pdf (PDF, 63KB) 2017-11-03 09:44:13 97 razy
2 Uzasadnienie.pdf (PDF, 33KB) 2017-11-03 09:44:13 93 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 03-11-2017 09:44:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 03-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 03-11-2017 09:44:55