Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Zarządzenie nr 80.2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 31.10.2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal


Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z poźn. zm), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę                                       1.725.020,00 zł.
         Zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę                                     1.725.020,00 zł.
         Zgodnie z załącznikiem Nr 2
 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Sporządził:
Iwona Sielska

 

 

 

Uzasadnienie

Do właściwości Wójta Gmina Rewal należy dokonywanie zmian w budżecie Gminy  związanych ze zmianą kwot:

1.    Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 1.725.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
•    na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.

2.    Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 1.725.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
•    na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.

Informacja uzupełniająca dotycząca zmian w pozycji zadań zleconych:
Dochody zlecone – brak zmian
Wydatki zlecone – brak zmian

 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 80-2017.pdf (PDF, 87KB) 2017-11-06 10:51:54 68 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 03-11-2017 14:45:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sielska 03-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 06-11-2017 10:51:54