Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1817, 1948 z 2017 r. poz. 60, 573, 1909) na rok 2018r.

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/233/12 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Rewal zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Termin konsultacji: od 06 listopada 2017 roku do 21 listopada 2017 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Rewal.

Forma konsultacji:

  • Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia i skierowanie do Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego, pok. 02 Urząd Gminy Rewal

tel. 91 384 90 32

  • Przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: oswiata@rewal.pl
  • Przesłanie wypełnionego formularza pocztą na adres: Urząd Gminy w Rewalu, z dopiskiem: Konsultacje Programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1817, 1948 z 2017 r. poz. 60, 573, 1909)  na rok 2018 r. (decyduje data dostarczenia do Urzędu Gminy)

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Referat Turystyki i Rozwoju Społecznego

pok. 02 tel. 91 384 90 32, e-mail: oswiata@rewal.pl

up. Wójta Gminy Rewal                       

 Wioletta Brzezińska

 Sekretarz Gminy

Załączniki:

  • Projekt uchwały w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1817, 1948 z 2017 r. poz. 60, 573, 1909) na rok 2018r.
  • Projekt  rocznego Programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1817, 1948 z 2017 r. poz. 60, 573, 1909) na rok 2018r.
  • formularz do konsultacji

Załączniki do pobrania

1 Projekt programu.pdf (PDF, 12KB) 2017-11-06 11:42:28 124 razy
2 Ogłoszenie konsultacje.pdf (PDF, 40KB) 2017-11-06 11:39:02 65 razy
3 Uchwała.pdf (PDF, 27KB) 2017-11-06 11:39:02 62 razy
4 FORMULARZ DO KONSULTACJI.pdf (PDF, 51KB) 2017-11-06 11:39:02 61 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 06-11-2017 11:39:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Błachuta 06-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 06-11-2017 11:42:28