Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Zarządzenie nr 81/2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 31.10.2017 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z poźn. zm), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł.
         Zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł.
         Zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

Sporządziła:
Iwona Sielska

 

 

Uzasadnienie
Do właściwości Wójta Gmina Rewal należy dokonywanie zmian w budżecie Gminy  związanych ze zmianą kwot:
1.    Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

  • na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.

2.    Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

  • na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.

Informacja uzupełniająca dotycząca zmian w pozycji zadań zleconych:
Dochody zlecone – brak zmian
Wydatki zlecone – brak zmian

 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 81-2017.pdf (PDF, 61KB) 2017-11-13 10:48:00 64 razy
2 Załącznik nr 1.pdf (PDF, 19KB) 2017-11-13 08:18:04 69 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 13-11-2017 08:15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sielska 13-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 13-11-2017 10:48:00