Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu

Zarządzenie nr 83/2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu

Działając na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 949) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową w celu wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu w następującym składzie:

1)    Przewodnicząca: Wioletta Brzezińska – Sekretarz Gminy Rewal - przedstawiciel organu prowadzącego,
2)    Członkowie:

a)    Barbara Kral – przedstawiciel organu prowadzącego,
b)    Joanna Błachuta - przedstawiciel organu prowadzącego,
c)    Elżbieta Kintop -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
d)    Małgorzata Makowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
e)    Helena Zagórska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
f)    Katarzyna Pawłowska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
g)    Dariusz Solarski – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
h)    Dorota Konieczka – przedstawiciel Rady Rodziców,
i)    Sebastian Kuzicki – przedstawiciel Rady Rodziców,
j)    Henryk Mruk – przedstawiciel związku zawodowego MOZ NSZZ „Solidarność” POiW.

§ 2

Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe w siedzibie Urzędu Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, w dniu 1 grudnia 2017 roku o godz. 9.00

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.              

 


Sporządziła:
Joanna Błachuta
p.o. kierownika Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego

Zatwierdziła:
Wioletta Brzezińska
Sekretarz Gminy

Rozdzielnik:
1.    Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
2.    Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 24-11-2017 13:15:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Błachuta 24-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 24-11-2017 13:15:42