Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2017r. o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym w celu zatrudnienia na zastępstwo na stanowisku ds. turystyki, organizacji pozarządowych i spraw społecznych w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego