Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 89/2017

Wójta Gminy Rewal

z dnia 7 grudnia 2017r.

 

w sprawie  wyznaczenia komisji przetargowej

 

Na podstawie § 8 ust. 2  rozporzadzenia Rady ministrów z dnia 14 wrzesnia 2004r. w sprawie sposobu   i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 2014r.   poz. 1490 )

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam skład komisji przetargowej :

  1. Przewodnicząca Komisji Przetargowej Justyna Ryczko
  2. Członek Komisji Przetargowej Grażyna Duch
  3. Członek Komisji Przetargowej Marta Sieniowska
  4. Członek Komisji Przetargowej Arletta Klimek – Sztandera
  5. Członek Komisji Przetargowej Dariusz Sianoszek
  6. Członek Komisji Przetargowej Robert Tatarzyński
  7. Członek Komisji Przetargowej Paweł Pławski

 

§ 2.

Przetarg może być przeprowadzony przez komisję przetargową  w składzie minimum 3 osób, w tym przewodniczącego i dwóch członków komisji.  

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 34/2012 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 kwietnia 2012r. 

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sporządziła: 

Kierownik Referatu Ewa Korczyńska

Akceptacja: Kierownik Referatu Ewa Korczyńska

Zatwierdziła : Sekretarz Gminy Rewal Wioletta Brzezińska

Akceptacja pod względem prawnym:

 

Rozdzielnik:

  1. Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.

Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 07-12-2017 17:18:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 07-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 07-12-2017 17:37:59