Zarządzenie NR 92/2017 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia "Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu"

ZARZĄDZENIE NR 92/2017

WÓJTA GMINY REWAL

z dnia 13 grudnia 2017r.

 

 

w sprawie wprowadzenia „Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu”.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 8 ust. 2 oraz art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191), w uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam „Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Socjalnej.

 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 55/2011 Wojta gminy Rewal z dnia 28 wrzesnia 2011 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Rewal.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

p.o. Wójt Gminy   

Maciej Bejnarowicz

Załączniki do pobrania

1 Załącznik do zarządzenia Nr 92-2017- Regulamin.pdf (PDF, 98KB) 2017-12-13 11:13:12 950 razy
2 Załącznik nr 1.pdf (PDF, 40KB) 2017-12-13 11:13:12 581 razy
3 Załącznik nr 2.pdf (PDF, 58KB) 2017-12-13 11:13:12 659 razy
4 Załącznik nr 3.pdf (PDF, 58KB) 2017-12-13 11:13:12 523 razy
5 Załącznik nr 4.pdf (PDF, 42KB) 2017-12-13 11:13:12 397 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 13-12-2017 10:51:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 13-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 13-12-2017 12:28:17