Ogłoszenie o LVI Sesji Rady Gminy w Rewalu 21.12.2017

OGŁOSZENIE

w dniach

-20.12.2017r. (środa)  o  godzinie 13:00

 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju, Komisji Społeczno –Oświatowej i Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Dot. LVI sesji Rady Gminy

- 21.12.2017r. (czwartek)  o  godzinie 13:00

            w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się LVI SESJA RADY GMINY REWAL

 

                                                                                       Przewodnicząca Rady                                           

                                                                                                                           Marzena Salamon

 

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

LVI SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 21.12.2017 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 4. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów
 5. Projekt  uchwały w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rewal
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: nadania Statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości 87/5 w Pobierowie
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr ewid. 415 w Rewalu
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Niechorzu nr ewid. 5 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Rewalu nr ewid. 175 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: maksymalnej wysokości krótkoterminowych kredytów zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 2018 oraz zgody na ustanowienie hipoteki 
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie:  określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Rewal
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2017 rok
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały

   19. Wolne wnioski i zapytania.

   20. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 15-12-2017 08:47:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 15-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 15-12-2017 08:47:08