Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018r.

ZARZĄDZENIE NR   95/2017

Wójta Gminy Rewal

z dnia 18  grudnia 2017 r.

 

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016 r. poz. 1666, poz. 2138, poz. 2255, z 2017r. poz. 60, poz. 962) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60 i poz. 1930) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam dzień 05 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rewal, w zamian za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2018 r.

 

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracownikom Urzędu oraz do wiadomości publicznej poprzez:

  1. wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu,
  2. umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal - www.bip.rewal.pl

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                             

                                                                                                                                                              p.o.  Wójt Gminy

                                                                                               Maciej Bejnarowicz

 

Sporządziła:

Wioletta Brzezińska

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

Rozdzielnik:

  1. Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
  2. Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 95-2017.pdf (PDF, 13KB) 2017-12-18 12:35:00 148 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 18-12-2017 10:17:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Brzezińska 18-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 18-12-2017 12:35:00