Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wyłożeniu dopublicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal. 2018-12-21 08:37:51
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej zbierania, transportu, utylizacji padłych zwierząt z terenu gminy Rewal 2018-12-18 10:25:09
dokument Informacja Wójta Gminy Rewal w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2019 r. 2018-12-17 14:48:12
dokument Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotycząca przedsięwzięcia pt.:"Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża". 2018-12-14 16:37:45
dokument Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotycząca przedsięwzięcia pt.:"Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża" 2018-12-14 16:36:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa zbiorników retencyjnych w Pogorzelicy na działce nr 261 2018-12-13 14:26:44
dokument WYNIKI ROZPOZNANIA CENOWEGO DOTYCZĄCEGO " Świadczenie usług serwisowych i naprawczych ( usuwanie awarii) kotłów, urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach gminnych" 2018-12-10 11:59:00
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie "NORD STREAM 2" 2018-12-06 15:27:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2018-12-03 09:01:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal ws. wydania postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-12-03 08:42:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w Rewalu przy ul. Kamieńskiej, Szczecińskiej, Sztormowej 2018-11-30 15:07:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:Rozbudowa drogi gminnej ul. nadmorskiej w miejscowości Pustkowo 2018-11-30 15:06:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 9/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.11.2018 r. znak: NIP.6733.6.2018.KP 2018-11-30 14:23:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej dn 110 Pe na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy na dz. 142, 179,187,64/5,69/3,16,53/25, 291, 31. 2018-11-28 11:38:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 8/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.10.2018 r. znak: NIP.6733.9.2018.MH dla inwestycji: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, w tym budowa linii energetycznych kablowych 0,4 kv oraz złącz kablowych 0,4 kV, celem zasilenia w energię elektryczną budynków wielolokalowych na dz. 466, 467, 468,469, 470 w obrębie Rewal 2 2018-11-17 11:02:45
dokument Wody Polskie Informacja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń tj. wylotu oraz zbiornika rozsączającego w ramach inwestycji " Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zespołu zbudowy budynków usług turystycznych" na działce nr 323/4 obręb 0002 Rewal 2018-11-14 09:52:28
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wgladu dokumentacji dotyczącej zmiany przebiegu trasy Gazociągu Nord Stream 2 przez duńskie wody terytorialne w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii (WSE) 2018-11-07 11:30:18
dokument Zebranie wiejskie w Pobierowie 30 października 2018 r. (wtorek) o godzinie 18:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie, przy ul. Kościuszki 2 2018-10-24 15:30:02
dokument Zapytanie ofertowe "Dostawa słodyczy do paczek świątecznych na potrzeby konwoju św. Mikołaja w Gminie Rewal 2018-10-24 14:39:45
dokument Informacja Wody Polskie z dnia 18 października 2018 r. w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych projektowaną kanalizacją deszczową z terenu działek nr 323/3 i 323/4 obręb 0002 Rewal 2018-10-24 12:50:50
dokument Informacja - 2 listopada (piątek) Urząd Gminy w Rewalu będzie nieczynny 2018-10-23 11:35:43
dokument Brak prądu w gminie Rewal 2018-10-12 18:53:38
dokument O G Ł O S Z E N I E - Sołtys Niechorza zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 16 października 2018r. (wtorek) o godzinie 18:00 w Centrum Ratownictwa przy ul. Kolejowej w Niechorzu 2018-10-08 15:09:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 7/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2.10.2018 r. znak: NIP.6733.7.2018.KP dla inwestycji: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w Rewalu w rejonie ul. Zjazdowej, Krzywoustego,Piastowskiej i Łokietka. 2018-10-04 14:29:32
dokument Ogłoszenie o zebraniu wiejskim - Pogorzelica - 15.10.2018 r o godz. 17:00 2018-10-03 12:18:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w rejonie ul.Klifowej w Rewalu na działce nr 315/9, 439, 465, 466, 467, 468, 469, 470 w obrębie Rewal 2 2018-10-03 10:00:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy 2018-10-03 09:58:24
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy rurociągu przesyłowego wody morskiej do gospodarstwa rolno-rybackiego w Dreżewie 2018-10-02 12:44:48
dokument Decyzja dotycząca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Rewal 2018-09-13 14:38:22
dokument Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu postanowienia zawieszajacego postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.:"Budowa rurociągu przesyłowego wody morskiej do istniejącego gospodarstwa rolno-rybackiego w Dreżewie (gmina Karnice) wraz z jej ujęciem wody z Morza Bałtyckiego 2018-09-10 13:39:00
dokument Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt.:"Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża" 2018-09-05 14:14:36
dokument Wójt Gminy Rewal przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty III raty za zezwolenia w terminie do dnia 30 września 2018 r. 2018-09-04 14:03:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 6/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 3.09.2018 r. znak: NIP.6733.5.2018.KP dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Słonecznej i Makowej w m. Śliwin na dz. 217 i 554/37 obręb Śliwin. 2018-09-03 13:49:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.08.2018 r. znak: NIP.6733.4.2018.KP dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Kamieńskiej w m. Pustkowo na dz. nr 120/3, 122/1,123/1,129 2018-08-29 09:30:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-08-22 12:08:51
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal - 29.08.2018 r. godz.14:00 2018-08-22 11:06:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 4/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.08.2018 r. znak: NIP.6733.3.2018.KP dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wiezy wolnostojącej,instalacji radiokomunikacyjnej wraz z antenami sektorowymi i radiolinią oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstaw wieży w Pustkowie na dz. nr 126 2018-08-21 14:22:14
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie prowadzonego postępowania środowiskowego dla przedsięwzięcia pt.:"Budowa rurociągu przesyłowego wody morskiej do istniejącego gospodarstwa rolno-rybackiego w Dreżewie (gmina Karnice) raz z jej ujęciem wody z morza bałtyckiego". 2018-08-16 10:29:10
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal - 20.08.2018 r. godz.14:30 2018-08-14 11:34:45
dokument Obwieszczenie wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na modernizacji środków wspomagajacych ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie obrębów ewidencyjnych 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów oraz 007 Pogorzelica, gmina Rewal, stanowiących teren MON. 2018-08-09 08:41:55
dokument Zaproszenie do składania ofert na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami w Referacie Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 2018-08-09 07:39:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: " budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy" 2018-08-07 17:20:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w Rewalu przy ul. Zjazdowej, Krzywoustego, piastowskiej i Łokietka na działce nr 424/4, 431/12, 432/4, 424/7, 422/2, 435/2, 422/23 w obrębie Rewal 1 i na działce nr 424/5, 431/9, 423/5, 422/5, 372, 31/3, 307/1 i 371/2 w obrębie Rewal 2 2018-08-07 13:58:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:Budowa dwóch pomostów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn. ?Montaż pomostów służących amatorskiemu połowowi ryb w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Łuża" w Niechorzu na działce nr 320/1 i 860. 2018-08-07 13:56:48
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.165.2018.FKT z dnia 26 lipca 2018 pozwolenie wodnoprawne dla dz nr 61/4, 62/2 obręb Pogorzelica 2018-08-03 12:27:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji o odmowie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.07.2018 r. znak: NIP.6733.13.2017.KP dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" w Pustkowie na dz. nr 22/2 2018-08-01 12:40:05
dokument Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 20.07.2018 r. w sprawie wszczecia postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 7/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 czerwca 2016 r. dla przedsięwzięcia pt.:"Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża" 2018-07-26 12:34:40
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 24.07.2018 w sprawie Gazociągu Nord Stream 2 2018-07-26 12:15:20
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal - 23.07.2018 r. godz.7:30 2018-07-19 06:56:17
dokument Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia procedury ooś dla przedsięwzięcia pt.:"budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy, gm. Rewal" 2018-07-13 14:52:02
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2018-07-13 13:48:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania 2018-07-13 09:12:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Pustkowie znak: NIP.6733.3.2018 2018-07-10 14:15:21
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal - 05.07.2018 r. godz.13:30 2018-07-04 07:22:42
dokument Dodatkowy nabór kandydatów na członków Rady Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 2018-07-04 07:21:17
dokument Zarządzenie ws. ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej 2018-06-29 15:50:03
dokument Ogłoszenie o LXIV Sesji Rady Gminy - 05.07.2018 (czwartek) i posiedzeniu Wspólnym Komisji dot. Sesji LXIV Rady Gminy 05.07.2018 r. godz.14:00 2018-06-28 14:22:03
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy podmorskiego gazociągu "BALTIC PIPE" 2018-06-28 11:27:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Śliwinie znak: NIP.6733.5.2018 2018-06-27 14:13:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Pustkowie znak: NIP.6733.4.2018 2018-06-27 14:12:43
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 27.06.2018 r. godz. 17:00 - Rozpatrzenie skarg 2018-06-25 14:49:12
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt.:"Budowa rurociągu przesyłowego wody morskiej do istniejącego gospodarstwa rolno-rybackiego w Dreżewie (gmina Karnice) wraz z jej ujęciem wody z Morza Bałtyckiego" 2018-06-25 14:15:03
dokument Ogłoszenie o LXIII Sesji Rady Gminy Rewal - 28.06.2018 r. godz. 12:00 2018-06-23 09:06:31
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń odwadniających na dz. 62/2 ( DW102) oraz dz. 4/8 obr 0002 Pustkowo Trzesacz 2018-06-22 11:30:14
dokument Zgłoszenie wodnoprawne przebudowa urządzeń przy dr woj 102 2018-06-15 15:35:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wieży telekomunikacyjnej wraz z uruchomieniem radiolinii oraz multipleksu MUX-3 na działce nr 9/110 położonej w obrębie geodezyjnym Trzęsacz 2018-06-05 09:27:07
dokument Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2018-05-24 16:33:19
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dnia 30.05.2018 r. godz. 14:30 2018-05-23 15:01:43
dokument ENEA Operator sp. z o.o. - PLANOWANE WYŁĄCZENIA 2018-05-14 09:37:44
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dnia 14.05.2018 r. godz. 17:00 2018-05-10 16:25:32
dokument Zebranie wiejskie w Niechorzu - 17 maja 2018 r. (czwartek) 2018-05-10 16:20:29
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 25 kwietnia 2018r., znak SZ.ZUZ.1.421.52.2018.FKT - o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dot. dz 11/3 i 13 obręb Pogorzelica 2018-05-10 13:25:23
dokument Zapytanie ofertowe na rozbiórkę schodów plażowych przy OW Opolanka w Pogorzelicy 2018-05-10 11:59:29
dokument Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego w dniach 09.05.2018 - 12.05.2018 2018-05-09 15:22:36
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu wspólnym Komisji - 14.05.2018 i LXI Sesji Rady Gminy Rewal - 16.05.2018 2018-05-09 15:12:21
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy podmorskiego gazociągu "BALTIC PIPE" 2018-05-09 09:11:54
dokument Wyniki zapytania ofertowego na usługę odkomarzania gminy Rewal 2018-05-04 14:56:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa wieży telekomunikacyjnej EMT_REWAL zlokalizowanej na działce nr 9/110 w m. Trzęsacz, gm. Rewal, pow. Gryficki. 2018-04-30 14:15:41
dokument Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca własności działki nr 59/1 obręb Pustkowo, gmina Rewal 2018-04-27 15:24:54
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec REWALSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO 2018-04-26 09:25:38
dokument Ostrzeżenie meteorologiczne dla Polski - Województwo Zachodniopomorskie 2018-04-25 12:00:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.04.2018 r. znak: NIP.6733.1.2018.KP dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 z rur PE o długości około 80 m w Rewalu przy ul. Kwiatowej na dz. nr 185 2018-04-24 09:05:08
dokument Ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 24.04.2018 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 2018-04-20 14:54:07
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie budowy i eksploatacji gazowego rurociągu przesyłowego Nord Stream 2 2018-04-19 11:58:30
dokument Obwieszczenie o złożeniu uzupełnienia do wniosku o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przaedsięwzięcia pt. budowie sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy, gmina Rewal." 2018-04-13 18:59:57
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Szczecinie w sprawie prowadzonego postępowania środowiskowego dla przedsięwzięcia pt."Zmiana lasu mającego na celu zmiane sposobu uzytkowania terenu na obszarze objętym forma ochrona (Natura 2000) oraz budowa pasa patrolowego o utwardzonej nawierzchni - szerokości 3 m i całkowitej długości ok. 6700 m." 2018-04-13 16:32:21
dokument POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Rewal na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-12 10:13:37
dokument Zapytanie ofertowe na usługę odkomarzania gminy Rewal 2018-04-12 08:08:58
dokument Nabór kandydatów na członków Rady Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 2018-03-27 13:05:04
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju (27.03.2018) 2018-03-26 12:44:11
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (27.03.2018) 2018-03-26 12:40:07
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 16 marca 2018r., znak SZ.ZUZ.1.421.71.2.2018.JA 2018-03-23 12:27:47
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji (27.03.2018) i LX sesji Rady Gminy (28.03.2018) 2018-03-22 10:07:15
dokument Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję Urzędnika Wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach 2018-03-21 10:24:57
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 marca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na teren Polski planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim 2018-03-20 17:40:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. ws. ustalenia liczby radnych 2018-03-19 18:17:12
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 22.03.2018 2018-03-19 12:24:54
katalog Rozpoznanie cenowe NI.6812.2.2018.JR na wykonanie okazania granic z wykonaniem pomiaru uzupełniającego 2018-03-16 16:06:20
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące decyzji DLI.2.6621.41.2017.PMJ.11 z 19 grudnia 2017 r. 2018-03-14 14:32:49
dokument Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) 2018-03-13 10:31:41
dokument Wody Polskie - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. lokalizacji urządzenia wodnego na dz. nr148 obręb Pustkowo 2018-03-09 10:35:04
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji i LIX sesji Rady Gminy (13,14 i 15.03.2018) 2018-03-09 08:21:05
dokument Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Pogorzelicy (12.03.2018) 2018-03-05 19:05:03
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie", w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 2018-03-05 14:08:03
dokument Zaproszenie do składania ofert - Usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie drzew z terenów gminy Rewal 2018-03-03 13:02:07
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kontroli podatkowej 2018-03-02 09:59:29
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. windykacji i kontroli podatkowej 2018-03-02 09:58:34
dokument PLANOWANE WYŁĄCZENIA ENEA Operator sp. z o.o, Rewal oraz Niechorze w dniach 7 i 9 marca 2018-03-02 08:12:58
dokument Zapytanie ofertowe "WYKONANIE EKSPERTYZY / OPINII BIEGŁEGO / SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNYCH, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 113 i 112 oraz 194 I DZIAŁKACH SĄSIEDNICH ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI NIECHORZE, OBRĘB NIECHORZE, GM. REWAL" - dokument stracił ważność 2018-02-28 14:17:22
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji (28.02.2018) i LVIII sesji Rady Gminy (01.03.2018) 2018-02-26 12:02:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2018-02-22 09:11:46
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyzy/opini biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych dotyczące zmiany stanu wody na działkach o nr geodezyjnym 934/5, 42/5, 934/10 oraz 934/8 i działkach sąsiednich zlokalizowanych w miejscowości Niechorze, obręb Niechorze 2018-02-21 13:31:32
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu przekazanej przez stronę szwedzką dokumentacji o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na teren Polski planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim. 2018-02-20 10:38:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy. 2018-02-19 15:03:43
dokument Ogłoszenie - 22.02.2018 roku (czwartek) o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 2018-02-16 15:12:54
dokument Obwieszczenie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami i zjazdami z drogi publicznej w miejscowości Pogorzelica. 2018-02-15 17:49:31
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 9 lutego 2018 r. w sprawie budowy gazociągu podmorskiego"BALTIC PIPE" 2018-02-15 16:02:59
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestyci celu publicznego z dnia 8 lutego 2018 r. znak: NIP.6733.13.2017.KP dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" 2018-02-14 09:38:48
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 30 stycznia 2018 r., znak: POŚ.6730.15.2017.KP dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV nn-0,4 kV wraz z zabudową stacji prefabrykowanej w obrebie Rewal 1 na działkach oznaczonych nr ewid. 719/1, 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 1/1 i 126/5 2018-02-14 08:58:21
dokument Komunikat ENEA Operator sp. z o.o., PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Gryfice (19-23.02.2018) 2018-02-12 11:58:50
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju - 13.02.2018 2018-02-09 14:58:37
dokument Informacja Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w sprawie wniosków o dopłaty 2018-02-06 09:20:01
dokument Prognoza pogody dla woj. zachodniopomorskiego (02-04.02.2018) 2018-02-02 08:53:49
dokument Prognoza pogody dla woj. zachodniopomorskiego (01-03.02.2018) 2018-02-01 08:02:32
dokument Prognoza pogody dla woj. zachodniopomorskiego (31.01.2018 - 01.02.2018) 2018-01-31 07:59:58
dokument Ostrzeżenie - Sztorm (29.01.2018) 2018-01-29 11:42:02
dokument Ostrzeżenie przed silnym wiatrem (29-30.01.2018) 2018-01-29 08:04:10
dokument Prognoza pogody dla woj. zachodniopomorskiego (29-30.01.2018) 2018-01-29 08:00:54
dokument Komunikat ENEA Operator sp. z o.o., PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Gryfice (30.01.2018, 01.02.2018) 2018-01-25 09:34:06
dokument Prognoza pogody dla woj. zachodniopomorskiego (25.01.2018 - 27.01.2018) 2018-01-25 09:29:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal 2018-01-24 08:40:14
dokument Ostrzeżenie meteorologiczne przed opadami marznącymi 2018-01-23 15:18:35
dokument Obwieszczenie ws. wystąpienia do organu opiniującego - PGW Wody Polskie w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt."Budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej". 2018-01-22 17:56:07
dokument Okresowa ocena jakości wody dla gminy Rewal w IV Kwartale 2017 r. 2018-01-18 13:31:35
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji (25.01.2018) i LVII sesji Rady Gminy (30.01.2018) 2018-01-17 08:11:50
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. wystąpienia do organów opiniujących w sprawie budowy gazociągu pomorskiego "BALTIC PIPE" 2018-01-16 10:13:45
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku 2018-01-15 15:22:21
dokument Ogłoszenie Firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. o obowiązujących taryfach za dostarczaną wodę i za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w 2018r. 2018-01-12 15:17:30
dokument Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (17.01.2018) 2018-01-11 13:38:52
dokument Informacja dotyczącą wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej 2018-01-10 18:47:05
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu podmorskiego "BALTIC PIPE" 2018-01-10 18:43:23
dokument Zmiana siedziby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 2018-01-09 11:45:24
dokument Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2018-01-04 08:20:39