Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie nr 2/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rewalu do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu z zakresu pomocy społecznej

    Na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z 2015 r. poz. 1310 oraz z 2017 r. poz. 38, poz. 1428 i poz. 1985) na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu zarządzam, co następuje:

§ 1

1.    Upoważniam Panią Katarzynę Lenarcik zatrudnioną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu na stanowisku pracownika socjalnego do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz dokonywania innych czynności
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Rewal.
2.    Niniejsze upoważnienie upoważnia Panią Katarzynę Lenarcik do podejmowania czynności tylko podczas nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu
w miejscu pracy.

§ 2

1.    Upoważnienie, o którym mowa w § 1 zostaje udzielone na czas nieokreślony i może zostać
w każdym czasie odwołane.
2.    Pracownik działający w imieniu organu wydającego decyzję administracyjną, ma obowiązek powołania się na udzielone mu niniejszym zarządzeniem upoważnienie.
3.    Upoważnienie wygasa z momentem ustania stosunku pracy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

P.O Wójt Gminy Rewal
Maciej Bejnarowicz

 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 2-2018.pdf (PDF, 14KB) 2018-01-09 08:50:57 262 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 09-01-2018 08:50:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 09-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 12-02-2018 14:39:02