2018r.

Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

 

L.p.

Nr

zarządzenia

Data

Tytuł (w sprawie)

Osoba sporządzająca

1

1/2018

08.01.2018

w sprawie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Justyna Ryczko

2 2/2018 09.01.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej Karolina Myroniuk
3 3/2018 12.01.2018 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Karolina Myroniuk
4 4/2018 19.01.2018 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do wypracowania procesu połączenia gminnych spółek: Wodociągi Rewal Sp. z o.o. i Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o. Karolina Myroniuk
5 5/2018 19.01.2018 w sprawie niewykonania prawa pierokupu nieruchomości Katarzyna Biernacka
6 6/2018 19.01.2018 w sprawie niewykonania prawa pierokupu nieruchomości Katarzyna Biernacka
7 7/2018 25.01.2018 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej Katarzyna Biernacka
8 8/2018 31.01.2018 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Marta Zelwak-Kabala
9 9/2018 31.01.2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Marta Zelwak-Kabala
10 10/2018 02.02.2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Marta Zelwak-Kabala
11 11/2018 06.02.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Joanna Błachuta
12 12/2018 08.02.2018 w sprawie zmiany Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal Karolina Myroniuk
13 13/2018 12.02.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
14 14/2018 13.02.2018 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Joanna Błachuta
15 15/2018 13.02.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Joanna Błachuta
16 16/2018 13.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Joanna Błachuta
17 17/2018 13.02.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Edyta Sobolak
18 18/2018 13.02.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Edyta Sobolak
19 19/2018 14.02.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej Katarzyna Biernacka
20 20/2018 14.02.2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal Justyna Żebrowska
21 21/2018 15.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Marta Zelwak-Kabala
22 22/2018 15.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Marta Zelwak-Kabala

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 09-01-2018 08:57:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 09-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 16-02-2018 10:59:22