Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2018r.

Aby wyszukać Zarządzenie, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i nacisnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

 

L.p.

Nr

zarządzenia

Data

Tytuł (w sprawie)

Osoba sporządzająca

1

1/2018

08.01.2018

w sprawie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Justyna Ryczko

2 2/2018 09.01.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej Karolina Myroniuk
3 3/2018 12.01.2018 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Karolina Myroniuk
4 4/2018 19.01.2018 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do wypracowania procesu połączenia gminnych spółek: Wodociągi Rewal Sp. z o.o. i Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o. Karolina Myroniuk
5 5/2018 19.01.2018 w sprawie niewykonania prawa pierokupu nieruchomości Katarzyna Biernacka
6 6/2018 19.01.2018 w sprawie niewykonania prawa pierokupu nieruchomości Katarzyna Biernacka
7 7/2018 25.01.2018 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej Katarzyna Biernacka
8 8/2018 31.01.2018 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Marta Zelwak-Kabala
9 9/2018 31.01.2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Marta Zelwak-Kabala
10 10/2018 02.02.2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Marta Zelwak-Kabala
11 11/2018 06.02.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Joanna Błachuta
12 12/2018 08.02.2018 w sprawie zmiany Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal Karolina Myroniuk
13 13/2018 12.02.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
14 14/2018 13.02.2018 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Joanna Błachuta
15 15/2018 13.02.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Joanna Błachuta
16 16/2018 13.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Joanna Błachuta
17 17/2018 13.02.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Edyta Sobolak
18 18/2018 13.02.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Edyta Sobolak
19 19/2018 14.02.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej Katarzyna Biernacka
20 20/2018 14.02.2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal Justyna Żebrowska
21 21/2018 15.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Marta Zelwak-Kabala
22 22/2018 15.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Marta Zelwak-Kabala
23 23/2018 19.02.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej Katarzyna Biernacka
24 24/2018 24.02.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2018-2019 Joanna Błachuta
25 25/2018 25.02.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2018-2019 Joanna Błachuta
26 26/2018 26.02.2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok" Joanna Błachuta
27 27/2018 27.02.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Joanna Błachuta
28 28/2018 27.02.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej Joanna Błachuta
29 29/2018 27.02.2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Joanna Błachuta
30 30/2018 28.02.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Karolina Myroniuk
31 31/2018 28.02.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Rewal Iwona Sielska
32 32/2018 07.03.2018 w sprawie ustalenia zasad kontroli nieruchomości komunalnych Katarzyna Biernacka
33 33/2018 07.03.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Joanna Błachuta
34 34/2018 12.03.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Karolina Myroniuk
35 35/2018 12.03.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Karolina Myroniuk
36 36/2018 19.03.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Karolina Myroniuk
37 37/2018 20.03.2018 w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych w 2018r. Karolina Myroniuk
38 38/2018 20.03.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Karolina Myroniuk
39 39/2018 20.03.2018 w sprawie wprowadzenia systemu zastępstw w Urzędzie Gminy Rewal Karolina Myroniuk
40 40/2018 20.03.2018 w sprawie wprowadzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
41 41/2018 26.03.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
42 42/2018 28.03.2018 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Rewal na rok 2018 Justyna Ryczko
43 43/2018 29.03.2018 w sprawie wprowadzenia w Życie "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" w Urzędzie Gminy w Rewalu Wiesław Kalinkiewicz
44 44/2018 30.03.2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Marta Zelwak-Kabala
45 45/2018 30.03.2018 Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Beata Żoła
46 46/2018 03.04.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odpłatności za umieszczanie nośników reklamy na mieniu Gminy Rewal Szymon Kral
47 47/2018 05.04.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Katarzyna Biernacka
48 48/2018 05.04.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Katarzyna Biernacka
49 49/2018 06.04.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Katarzyna Biernacka
50 50/2018 10.04.2018 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
51 51/2018 10.04.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej Karolina Myroniuk
52 52/2018 11.04.2018 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Kamila Pietrzak
53 53/2018 19.04.2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Joanna Błachuta
54 54/2018 24.04.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Justyna Ryczko
55 55/2018 24.04.2018 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 52/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 11.04.2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Kamila Pietrzak
56 56/2018 26.04.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
57 57/2018 26.04.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
58 58/2018 30.04.2018 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 29/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 czerwca 2016 r. Karolina Myroniuk
59 59/2018 30.04.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji Morskiej Przystani Rybackiej w Rewalu Karolina Myroniuk
60 60/2018 30.04.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
61 61/2018 04.05.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji oraz archiwizacji akt zwolnionych przez CBA Karolina Myroniuk
62 62/2018 14.05.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Justyna Ryczko
63 63/2018 15.05.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" Joanna Błachuta
64 64/2018 22.05.2018 w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na plaży - usługi gastronomiczne, ogłoszonego przez Wójta Gminy Rewal w dniu 14 maja 2018 r. Katarzyna Biernacka
65 65/2018 22.05.2018 w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Rewal Karolina Myroniuk
66 66/2018 22.05.2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Karolina Myroniuk
67 67/2018 28.05.2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Tomasz Kapela
68 68/2018 30.05.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
69 69/2018 04.06.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Joanna Błachuta
70 70/2018 12.06.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Joanna Błachuta
71 71/2018 12.06.2018 w sprawie sprzedaży motorowerów Straży Gminnej Marek Bławat
72 72/2018 14.06.2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START Karolina Myroniuk
73 73/2018 14.06.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START Karolina Myroniuk
74 74/2018 14.06.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych Karolina Myroniuk
75 75/2018 14.06.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych Karolina Myroniuk
76 76/2018 14.06.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych Karolina Myroniuk
77 77/2018 14.06.2018 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karolina Myroniuk
78 78/2018 14.06.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Karolina Myroniuk
79 79/2018 14.06.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Karolina Myroniuk
80 80/2018 14.06.2018 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Karolina Myroniuk
81 81/2018 18.06.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rewal Marta Zelwak-Kabala
82 82/2018 29.06.2018 w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Rewal Karolina Myroniuk
83 83/2018 29.06.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Rybołówstwa Morskiego Beata Żoła
84 84/2018 29.06.2018 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
85 85/2018 02.07.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Karolina Myroniuk
86 86/2018 04.07.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" Joanna Błachuta
87 87/2018 04.07.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" Joanna Błachuta
88 88/2018 12.07.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, połozonych w Gminie Rewal Grażyna Duch
89 89/2018 16.07.2018 w sprawie Procedury prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych Karolina Myroniuk
90 90/2018 17.07.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji pomieszczeń letniskowych przy budynku komunalnym ul. Warszawska 25 obr. Rewal 1 Katarzyna Biernacka
91 91/2018 17.07.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
92 92/2018 24.07.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Joanna Błachuta
93 93/2018 26.07.2018 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
94 94/2018 31.07.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
95 95/2018 06.08.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
96 96/2018 06.08.2018 uchylające zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
97 97/2018 09.08.2018 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
98 98/2018 09.08.2018 w sprawie zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony Karolina Myroniuk
99 99/2018 13.08.2018 uchylające zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
100 100/2018 22.08.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Karolina Myroniuk
101 101/2018 22.08.2018 w sprawie wyznaczenia pracownika do prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal oraz sporządzenia i prowadzenia cennika Katarzyna Biernacka
102 102/2018 27.08.2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 Beata Żoła
103 103/2018 27.08.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej, położonych w Gminie Rewal Katarzyna Biernacka
104 104/2018 28.08.2019 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ograniczenia zużycia wody  sieci wodociągowej na terenie gminy Rewal Karolina Myroniuk
105 105/2018 31.08.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Katarzyna Biernacka
106 106/2018 31.08.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
107 107/2018 06.09.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Karolina Myroniuk
108 108/2018 06.09.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Katarzyna Biernacka
109 109/2018 10.09.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji oraz archiwizacji akt zwolnionych przez CBA Karolina Myroniuk
110 110/2018 13.09.2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Szymon Kral
111 111/2018 13.09.2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Szymon Kral
112 112/2018 18.09.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Katarzyna Biernacka
113 113/2018 25.09.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Grażyna Duch
114 114/2018 28.09.2018 w sprawie zmian w budżecie Beata Żoła
115 115/2018 04.10.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok” Joanna Błachuta
116 116/2018 04.10.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok” Joanna Błachuta
117 117/2018 10.10.2018 w sprawie zmian w budżecie Beata Żoła
118 118/2018 10.10.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Rewal do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktó pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Elżbieta Pekról-Cyrulik
119 119/2018 11.10.2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Grażyna Duch
120 120/2018 15.10.2018 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rewal powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Rewal Nr 80/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. Joanna Błachuta
121 121/2018 15.10.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Katarzyna Biernacka
122 122/2018 22.10.2018 w sprawie odwołani rokowań nieograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 448/3 obr. Pobierowo, położonej na terenie Gminy Rewal, ogłoszonych w dniu 24 sierpnia 2018 r. Katarzyna Biernacka
123 123/2018 24.10.2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 119/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie  bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal. Katarzyna Biernacka
124 124/2018 25.10.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
125 125/2018 29.10.2018 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
126 126/2018 29.10.2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Karolina Myroniuk
127 127/2018 31.10.2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wojta Gminy Rewal Nr 117/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
128 128/2018 31.10.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Beata Żoła
129 129/2018 06.11.2018 w sprawie Procedury prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych Karolina Myroniuk
130 130/2018 13.11.2018

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Dariusz Sianoszek
131 131/2018 14.11.2018 w sprawie wprowadzenia do użytku systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Rewal Karolina Myroniuk
132 132/2018 16.11.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Rewal

Katarzyna Biernacka
133 133/2018 16.11.2018

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Beata Żoła
134 134/2018 26.11.2018 w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal Paweł Pławski
135 135/2018 27.11.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Katarzyna Biernacka
136 136/2018 30.11.2018 w spawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
137 137/2018 04.12.2018 w spawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
138 138/2018 07.12.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Katarzyna Biernacka
139 139/2018 14.12.2018 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Katarzyna Biernacka
140 140/2018 18.12.2018 w sprawie zmiany Planu Rzeczowo-Finansowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu Karolina Myroniuk
141 141/2018 20.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Beata Żoła
142 142/2018 21.12.2018 w sprawie ustalenia planu ulopów wypoczynkowych w 2019 r. Karolina Myroniuk
143 143/2018 21.12.2018 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal Beata Żoła
144 144/2018 31.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła
145 145/2018 31.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Beata Żoła

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 09-01-2018 08:57:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 09-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 22-01-2019 19:58:25