Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Zarządzenie nr 98.2017
Wójta Gminy Rewal
z dnia 29.12.2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

 

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z poźn. zm), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.400,00 zł.
         Zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.400,00 zł.
         Zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    

Sporządził:
Iwona Sielska

 

Uzasadnienie

Do właściwości Wójta Gmina Rewal należy dokonywanie zmian w budżecie Gminy  związanych ze zmianą kwot:

1.    Zwiększono dochody o kwotę ogółem 4.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

•    na podstawie pisma FB-1.3111.92.8.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 362/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst szczebla gminnego na opłacenie składki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2.    Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 4.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

•    na podstawie pisma FB-1.3111.92.8.2017.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, zarządzeniem Nr 362/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst szczebla gminnego na opłacenie składki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Informacja uzupełniająca dotycząca zmian w pozycji zadań zleconych:
Dochody zlecone – brak zmian 
Wydatki zlecone – brak zmian

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 98-2017.pdf (PDF, 82KB) 2018-01-16 12:15:15 112 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 16-01-2018 12:15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sielska 16-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 16-01-2018 12:15:15