Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji (25.01.2018) i LVII sesji Rady Gminy (30.01.2018)

OGŁOSZENIE


•    W dniu 25.01.2018r. (czwartek)  o  godzinie 13:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji dot. LVII sesji Rady Gminy.
•    W dniu 30.01.2018r. (wtorek)  o  godzinie 13:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się LVII SESJA RADY GMINY REWAL.

                                                                                       Przewodnicząca Rady
    
                                                                                       Marzena Salamon

 

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D
LVII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 30.01.2018 roku

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;
2.    Przedstawienie porządku obrad;
3.    Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji;
4.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów;
5.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;
6.    Przedstawienie porządku obrad;
7.    Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji;
8.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów;
9.    Projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018;

a)    relacja sprawozdawcy
b)    stanowiska Komisji Rady
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

10.    Projekt  uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2018-2022;

a)    relacja sprawozdawcy
b)    stanowiska Komisji Rady
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

11.    Projekt  uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji;

a)    relacja sprawozdawcy
b)    stanowiska Komisji Rady
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

12.    Projekt  uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.”;

a)    relacja sprawozdawcy
b)    stanowiska Komisji Rady
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

13.    Projekt  uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”;

a)    relacja sprawozdawcy
b)    stanowiska Komisji Rady
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

14.     Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
w Pustkowie nr ewid. 126 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

a)    relacja sprawozdawcy
b)    stanowiska Komisji Rady
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

15.     Wolne wnioski i zapytania;
16.    Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 17-01-2018 08:11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 17-01-2018 08:11:50