Projekt porządku obrad

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D
LVII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 30.01.2018 roku

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;
2.    Przedstawienie porządku obrad;
3.    Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji;
4.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów;
5.    Projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018;

a)    relacja sprawozdawcy
b)    stanowiska Komisji Rady
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

6.    Projekt  uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2018-2022;

a)    relacja sprawozdawcy
b)    stanowiska Komisji Rady
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

7.    Projekt  uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji;

a)    relacja sprawozdawcy
b)    stanowiska Komisji Rady
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

8.    Projekt  uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.”;

a)    relacja sprawozdawcy
b)    stanowiska Komisji Rady
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

9.    Projekt  uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”;

a)    relacja sprawozdawcy
b)    stanowiska Komisji Rady
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

10.     Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pustkowie nr ewid. 126 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

a)    relacja sprawozdawcy
b)    stanowiska Komisji Rady
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

11.     Wolne wnioski i zapytania;
12.     Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 17-01-2018 08:21:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 17-01-2018 08:21:27