Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal

ZARZĄDZENIE NR 10/2018

Wójta Gminy Rewal
z dnia 2 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal, wprowadzam następujące zmiany:

1)    w § 10 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„1. W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)    Wójt - sygnatura WG,
2)    Sekretarz - sygnatura SE,
3)    Skarbnik - sygnatura SK,
a)    Referat Budżetu i Finansów – sygnatura BIF,
b)    Główny księgowy – sygnatura GK,
4)    Referat Organizacyjno-Administracyjny - ORA,
5)    Referat Podatków , Opłat i Kontroli  - sygnatura POK,
6)    Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska – IKO,
7)    Referat Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego – sygnatura NIP,
8)    Referat Sportu, Turystyki i spraw Społecznych – sygnatura STS,
a)    pełnomocnik wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów   alkoholowych – sygnatura PA,
9)    Referat Spraw Obywatelskich – sygnatura SO,
a)    Urząd Stanu Cywilnego – sygnatura USC,
b)    Pełnomocnik Informacji Niejawnych – sygnatura IN,
10)    Straż Gminna – sygnatura SG,
11)    Samodzielne stanowiska:
a)    ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – sygnatura  ZK,
b)    Komendant Ochrony Przeciwpożarowej – sygnatura OP,
c)    Audytor wewnętrzny – sygnatura AW,
d)    Inspektor  Ochrony  Danych –  sygnatura IOD.”;

§ 2.

1.    Regulamin organizacyjny wraz ze zmianami dostępny jest na stronie intranetu w folderze Akty prawne – regulamin organizacyjny.
2. Zobowiązuję pracowników Urzędu do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

p.o. Wójt Gminy Rewal

Maciej Bejnarowicz

 

 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 10-2018.pdf (PDF, 48KB) 2018-02-02 15:21:53 346 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 02-02-2018 15:21:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Zelwak-Kabala 02-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 09-02-2018 22:14:48