2018 r.

Nr spr.     Nr decyzji
i data jej wydania             
Rodzaj inwestycji   Nazwa i adres
wnioskodawcy
Data
wpływu  wniosku
Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew. + obręb geodezyjny)
Streszczenie ustaleń  decyzji                                                     Wygaśnięcie, stwierdzenie
nieważności lub zmiana decyzji
Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
46.2017

1/2018

31.01.2018

Budowa budynku letniskowego  osoba fizyczna 23.08.2017 dz. 28/19
Pogorzelica
ul. Teligi 7
Pow. zab. do 22%; II kondygnacje, wysokośc górnek krawędzi elewacji frontowej do 4,00 m., wysokość do kalenicy - do 9,00 m,dach dwuspadowy, kąt nachylenia od 30 stopni do 45 stopni.    
56.2017

2/2018

27.02.2018

Budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego, budynków letniskowych oraz wędzarni osoba fizyczna 20.10.2017

Rewal

dz. 5/2

Pow.zab. do 23,5%; Powi. Biologicznie czynna 20%, Do II kondygnacji, szerokość elewacji friontowej do 15,50 m, wysokość do kalenicy do 9,0 m    
48.2017

3/2018

27.02.2018

Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną osoba fizyczna 31.08.2017 dz. 482
Rewal
ul.Mieszka I
Pow.zab. do20%; Pow. biologicznie czynna 20%; Linia zabudowy 6 m od dz. 422/7; Szerokość elewacji frontowej budynku do 11,0m; Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej  do 3,5m; Dachy dwuspadowe,wielospadowe.    
49.2017

4/2018

12.03.2018

Rozbudowa oraz nadbudowa budynku usługowego  osoba fizyczna 11.09.2017

dz. 342/4,342/5, 342/6

Rewal 

ul. Sikorskiego

Pow.zab.do 23%; Pow. biologicznie czynna min. 20%; Szerokośc elewacji frontowej bez zmian, Nadbudowa do 12,5 m, wiata do 3,5m, dach płaski    
50.2017

5/2018

12.03.2018

Budowa budynku usługowego osoba fizyczna 13.09.2017

dz. 486

Rewal

ul. Brzozowa

Pow.zab.do 31%; Pow. biologicznie czynna min. 20%; Szerokośc elewacji frontowej do 12,0 m, zbaudowa do II kondygnacji, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do 3,5 m, wysokość zabudowy do kalenicy 9,0 m, Dachy dwuspadowe lub wielospadowe,kąt nachylenia połaci do 30 stopni do 45 stopni.    
71.2017

6/2018

22.03.2018

Budowa wiaty przy budynku usługowo-handlowycm osoba fizyczna 28.11.2017

Rewal

ul. Klifowa

dz. 420/23, 420/34

Pow.zab.do 26%; Pow. biologicznie czynna min. 35%, wysokość do okapu do 3,5m,  wysokość wiaty do 8,0m, dach dwuspadowy o kącie pochylenia do 45 stopni. Dopuszcza się zastosowanie dachu jednospadowego o kącie pochylenia do 10 stopni.    
28.2017

7/2018

20.03.2018

Rozbudowa budynku mieszkalnego o funkcje letniskową. osoba fizyczna 4.05.2017

Trzęsacz

dz. 64

Pow. zab. od 16,45 do 30,38%; pow. Biologicznie czynna 20%; II kondygnacje, do okapu - do 3,5 m.; do kalenicy lub punktu zbiegu połaci dachowych - do 9,0 m    
70.2017

8/2018

5.04.2018

Budowa budynków o funkcji rekreacyjnej oraz basenów osoba prawna 24.11.2017 Trzęsacz
dz. 155/1, 155/3, 156, 157/1, 157/2, 1573, 160
Pow. zab. 19,5% + 5% z uwagi na budowę basenu o pow. min. 50 m2; Szerokość elewacji frontowej budynku dom 50 m,wysokość zabudowy do II kondygnacji oraz do IV kondygnacji dla dominanty (wieży)Dach dwuspadowy, dla zabudowy jednokondygnacyjnej o kącie nachylenia od 10 stopni do 30 stopni.    
52.2017

9/2018

16.04.2018

Budowa budynku usług turystycznych z lokalami letniskowymi oraz lokalem usługowym osoba fizyczna 5.10.2017 dz. 244/8, 244/9, 244/23, 244/28
Pogorzelica
Pow.zab. Do 42%; Szerokość elewacji frontowej budynku do 42,72 m, zabudowa do IV kond. , wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (do okapu) do 12,5 m, maksymalna wysokośc budynku liczona od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu  połaci dachowych - do 13,5 m, dach dwuspadowy w przedziale od 30 stopni do 45 stopni. dopuszcza się zastosowanie dachu płaskiego.    
63.2017

10/2018

16.05.2018

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynków letniskowych,basenu kąpielowego   osoba fizyczna 7.11.2017 Rewal
ul. Akacjowa 3
dz. 745
Pow. zab. Do 17% + 5% z uwagi na budowę basenu o min. Powierzchni lustra wody 50 m2; poqw. Biologicznie czynna 20%, szerokość elewacji frontowej do 0m; do II kondygnacji, 9,0 m do kalenicy    
64.2017

11/2018

18.05.2018

Budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego osba fizyczna 8.11.2017

Śliwin

dz. 85/3

Pow.zab. Do 16%; pow. biologicznie czynna min. 20%; szerokość elewacji frontowej do 14,0 m, wysokość zabudowy do II kondygnacji, 9,0 m do kalenicy, do okapu 4,0 m; dach dwuspadowy, od 30 stopni do 45 stopni, pokrycie dachówka ceramiczna lub blacho dachówka.    
51.2017

12/2018

22.05.2018

Budowa budynku rekreacji indywidualnej osoba fizyczna 15.09.2017

Rewal

dz. 442/1

Pow. zab. Do 23%; szerokość elewacji frontowej do18,6;zabudowa do II kondygnacji,wysokość do kalenicy do 9,0 m, dach dwuspadowy lub wielospadowy     
65.2017

13/2018

22.05.2018

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych osoba fizyczna 8.11.2017 Pow.zab. Do 15%; pow. biologicznuie czynna min. 20%; szerokość elewacji frontowej do 15,0 m; wysokość do okapu do4,0m; wysokość do kalenicy do 9,0m, kąt nachylenia połaci dachowych od 30stopni do 45 stopni      
80.2017

14/2018

29.05.2018

Budowa wiaty przy budynku mieszkalno-usługowym osoba fizyczna 22.12.2017 Rewal
ul.Klifowa
dz. 476
Pow.zab.do 27% pow.działki; Pow. biologicznie czynna min. 35%; wysokość do okapu do 3,5 m; maksymalna wysokość wiaty do 8,0 m    
54.2017

15/2018

30.05.2018

Budowa dwóch budynków mieszkalnych osoba fizyczna 17.10.2017

Rewal

ul. Lipowa

dz. 440/4

pow.zab.do 25%; pow. biologicznie czynna do 20%; szerokość elewacji frontowej do 16 m; wysokość zabudowy do 9,0m    
55.2017

16/2018

30.05.2018

Budowa budynku mieszkalno-usługowego osoba fizyczna 17.10.2017

Rewal

ul. lipowa

dz. 440/4

lokal mieszkalny o pow. do 80 m2; pow. zab. do 25%, basen o powierzchni lustra wody min. 50 m2 + 5% powierzchni zabudowy; szerokość elewacji frontowej do 21m; trzy kondygnacje do 12,0 m; dach płaski    
75.2017 17/2018
7.06.2018
Budowa budynków letniskowych osoba fizyczna 14.12.2017 Rewal 1
dz. 13/5
Pow.zab.do 12%,pow. biologicznie czynna 30%; szerokość elewacji frontowej do 10,0m;II kondygnacje, wysokość do górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu - 3,5 m; wysokość do okapu do 9,0 m.    
82.2017

18/2018

7.06.2018

Budowa budynku mieszkalno-usługowego oraz budowa budynków rekreacji indywidualnej  osoba fizyczna 29.12.2017 Pustkowo
ul.Słoneczna 
dz. 28/2
Pow.zab.do 30%; pow. biologicznie czynna min. 20%;Szerokość elewacji frontoej do 12,5 m; wysokość do okapu do 8,0 m; wysokość do kalenicy do 12,m; dach płaski lub dwuspadowy.    
77.2017

19/2018

7.06.2018

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego osoba fizyczna 19.12.2018

Śliwin 

dz. 158

Pow. zab. 16%; pow. biologicznie
 czynna 20%; szerokość elewacji frontowej do 13,0m;II kondygnacje; wysokość do okapu do 4,0 m ; wysokość do kalenicy - do 9,0 m; dach dwuspadowy
   
67.2017

21/2018

7.06.2018

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku wypoczynkowego z przeznaczeniem na budynek usług turystycznych osoba fizyczna 14.11.2017 Pogorzelica dz. 69/5, 69/6, 69/7 Pow. zab. Do 21%; pow. biologicznie czynna 20%; szerokość elewacji frontowej do 20,0 m, wysokość do okapu do 7,5; wysokość do kalenicy do11,5 m; dach dwuspadowy lub wielospadowy.    
59.2017

23/2018

21.06.2018

Budowa budynku letniskowego osoba fizyczna 23.10.2017

Pustkowo

ul. Słoneczna

dz. 50/10

Pow. zab. 18%; Szerokość elewacji frontowej do 9,0m; pow. biologicznie czynna min.20%; II kondygnacje; wysokość do okapu -do 4,o m; wysokość do kalenicy do 9,0 m; dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 30 stopni do 45 stopni.    
1     osoba fizyczna 8.01.2018 Rewal 1
ul. Szczecińska 1
dz. 20/2
     
2

10.04.2018

bez rozpoznania

  osoba fizyczna 9.01.2018 Trzęsacz
dz. 9/84
     
3

20/2018

7.06.2018

Przebudowa i rozbudowa
 budynku stołówki o dobudowanie wiatrołapu poprzez zabudowę podcienia na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Bażyna"
osoba prawna 18.03.2018 Pogorzelica
ul.Wojska Polskiego 15
dz. 51/23
Pow.zab. Do 23%; pow. biologicznie czynna min. 20%; rozmiary planowanej rozbudowy 3,2 m x 5,2 m; jedna kondygnacja; wysokość do okapu do 3,5m; wysokość do kalenicy do lub punktu zbiegu połaci dachowych do 3,7 m    
4     osoba fizyczna 24.01.2018 Niechorze
ul. Trzebiatowska
dz. 92/3, 92/4, 92/5,92/6
     
5     osoba fizyczna 1.02.2018 Rewal
.dz. 34/6 i 35/1
     
6

8.03.2018

wniosek wycofany

  osoba prawna 1.02.2018 Rewal
ul. Klifowa
dz. 438/17
     
7     osoba fizyczna 6.02.2018 Pustkowo
dz. 101,102
     
8

22/2018

11.06.2018

Budowa budynku usługowego zlokalem mieszkalnym osoba fizyczna 12.02.218 Rewal
ul. Słobnecznikowa 6
dz. 202/12
Po.w zab..do 32%; pow.biologicznie czynna; szerokość elewacji frontowej budynku do 19,2 m; dwie kondygnacje do 9,0m,dach płaski.    
9     osoba fizyczna 14.02.2018 Rewal
ul. Szczecińska 2
dz. 559/1
     
10     osoba fizyczna 22.02.2018 Rewal
dz. 85/2
     
11     osoba fizyczna 23.02.2018 Trzęsacz
ul. Olszynowa 11
dz. 79
     
12     osoba fizyczna 28.02.2018 Rewal 2
dz. 41/6
     
13     osoba prawna 2.03.2018 Pogorzelica
ul.Wojska Polskiego 15
dz. 20/4, 20/2
     
14     osoba prawna 6.03.2018 Rewal
dz.204/2
     
15 20.03.2018 r. wniosek wycofany   osoba fizyczna 12,.03.2018 Rewal
dz. 73/1, 73/2
     
16     osoba fizyczna 16.03.2018 Rewal
dz. 353/15, 353/17, 353/18
     
17     osoba fizyczna 16.03.2018 Rewal 
dz. 355/5
     
18     osoba fizyczna 19.03.2018 Pustkowo 
dz. 25/2
     
19     osoba fizyczna 27.03.2018 Śliwin 
dz. 24/3
     
20     osoba fizyczna 12.04.2018 Rewal
dz. 585/6
     
21     osoba fizyczna 16.04.2018 Rewal
dz.438/17
     
22     osoba fizyczna 19.04.2018 Rewal
dz. 352/3, 353/3
     
23     osoba fizyczna 30.04.2018

Trzęsacz

dz. 182/21,182/22, 182/23, 182/24, 182/25, 182/26, 182/20

     
24     osoba fizyczna 4.05.2018 Pogorzelica dz. 197 i 198      
25     osoba prawna 11.05.2018 Pogorzelica dz. 304/9      
26     osoba prawna 11.05.2018 Pogorzelica dz. 304/12      
27     osoba fizyczna 17.05.2018 Pogorzelica dz. 28/13      
28     osoba fizyczna 24.05.2018

Rewalul. Westerplatte

dz. 743, 726/5

     
29     osoba fizyczna 30.05.2018

Śliwin 

dz. 15/9

     

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 06-02-2018 14:11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 06-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 21-06-2018 12:33:54