2018 r.

Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 2018 r.
Lp. = 
znak spr.
NIP.6733..
Nazwa organu wydającego decyzję Nr decyzji 
i data jej wydania
Nazwa i adres
 wnioskodawcy
Data 
wpływu wniosku
Rodzaj inwestycji Streszczenie 
ustaleń decyzji
Określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości) Wygaśnięcie, stwierdzenie 
nieważności lub zmiana decyzji
Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Wójt Gminty Rewal 3/2018
16.04.2018
osoba prawna 09.02.2018  Budowa gazociągu  

Rewal

ul. Kwiatowa

dz. 185

   
2 Wójt Gminy Rewal   osoba prawna 3.04.2018 Wieża telekomunikacyjna  

Trzęsacz

dz. 9/110

   
3 Wójt Gminy Rewal

4/2018

17.08.2018

osoba prawna 7.06.2018 stacja bazowa telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacyjnej wraz z antenami sektorowymi i radiolinią oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży. Linia zabudowy 6m od granicy z dz. 124/2, 121/3, 127/2,pow. zab. do 120 m2, szerokość elewacji frontowej do 10 m,maksymalna wysokość wieży do 62 m n.p.t. Pustkowodz. 126    
4 Wójt Gminy Rewal

5/2018

28.08.2018

osoba prawna 14.06.2018 Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Kamieńskiej  w m.Pustkowo   Pustkowo
dz. 120/3, 122/1, 123/1, 129
   
5 Wójt Gminy Rewal

6/2018

28.08.2018

osoba prawna 14.06.2018 Budowa i odcinka gazociągu śrdniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Słonecznej i Makowej w m. Śliwin na dz. 217 i 554/37   Śliwin
dz. 217, 554/37
   
6 Wójt Gminy Rewal

9/2018

21.11.2018

osoba prawna 6.07.2018 Montaż dwóch pomostów wraz z infrastrukturą towarzyszącą   Niechorze
320/1, 319, 753/27, 860
   
7 Wójt gminy Rewal

7/2018

2.10.2018

osoba prawna 9.07.2018 Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV   Rewal 1
dz.424/4,, 431/12, 432/4, 424/7, 422/2, 435/2, 422/23
Rewal 2 424/5, 431/9, 423/5, 422/5, 372, 31/3, 307/1, 371/2 
   
8 Wójt Gminy Rewal   osoba prawna 10.08.2018     Pogorzelica dz.
142, 88, 111, 179, 83, 187, 64/5, 65/1, 69/3, 16, 53/25, 291, 31
  wniosek wycofany 20.12.2018
9 Wójt Gminy Rewal

8/2018

18.10.2018

osoba prawna 27.08.2018 Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, w tym budowa linii energetycznych kablowych 0,4 kv oraz złącz kablowych 0,4 kV,celem zasilenia w energię elektryczną budynków wielolokalowych na dz. 466, 467, 468,469, 470 w obrębie Rewal. 2   Rewal 2
dz. 315/9, 439, 465, 466, 467,468, 469, 470
   
10     osoba prawna 8.11.2018     Pogorzelica
dz. 142, 179, 187, 64/5, 69/3,16,53/25,291,31
  wniosek wycofany 20.12.2018
11     osoba prawna 16.11.2018     Pustkowo
ul.Nadmorska
dz. 44, 53, 8/2,54/7,43, 52/4
   
12     osoba prawna 21.11.2018     Rewal ul. Kamieńska, Szczecińska, Sztormowa
dz. 395/1, 126/5, 1/1,469, 2/7, 140/2
   
13     osoba prawna 3.12.2018     Pogorzelica
dz. 11/3
   
14     osoba prawna 6.12.2018    

Pogorzelica

ul. Wojska Polskiego 2a

dz.261

   
15.2017 Wójt Gminy Rewal 1/2018
30.01.2018
  20.10.2017 Rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV wraz z zabudową prefabrykowanej stacji transformatorowej typu miejskiego   Rewal
ul. Szcczecińska
dz. 719/1,719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 1/1, 126/5
   
13.2017 Wójt gminy Rewal 2/2018
8.02.2018
  18.09.2017  Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4   Pustkowo ul.Słoneczna dz. nr 22/2    
                   

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 06-02-2018 14:20:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 06-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 21-12-2018 10:18:34