Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadznie okresowych badań lekarskich