Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal

ZARZĄDZENIE NR 17/2018
Wójta Gminy Rewal
z dnia 13 lutego 2018r.

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 58/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 04.07.2017 r. w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) zarządzam, co następuje:

§1. Zmienia się załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 04.07.2017 r. w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal i nadaje się mu treść wg załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p. o. Wójta Gminy

Maciej Bejnarowicz

 


Sporządziła:                  
Główny Specjalista       
Justyna Ryczko

Akceptacja:
Kierownik Referatu        
Edyta Sobolak

Sekretarz Gminy
Karolina Myroniiuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet. 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 17-2018.pdf (PDF, 28KB) 2018-02-16 09:52:56 178 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 15-02-2018 12:39:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Sobolak 15-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 16-02-2018 09:53:55