Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 23/2018
Wójta Gminy Rewal
z dnia 19 lutego 2018r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130 )oraz  § 11 ust. 6  uchwały nr XVI/195/04 Rady Gminy Rewal z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy oraz ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 45, poz. 866) zarządzam co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 23/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 25.05.2015r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w §1 po ust 5. dodaje się ust 6. w brzmieniu „6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu”.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

p.o. Wójt Gminy Rewal

Maciej Bejnarowicz


Sporządziła: Katarzyna Biernacka
Akceptacja:  Kierownik Referatu Edyta Sobolak
Zatwierdziła : Karolina Myroniuk
Akceptacja pod względem prawnym:

 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 23-2018.pdf (PDF, 20KB) 2018-02-19 14:44:11 227 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 19-02-2018 14:41:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 19-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 19-02-2018 14:44:11