Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2018-2019

 Zarządzenie nr 25/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2018/2019.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i poz. 2203)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych w Gminie Rewal.

 

§ 3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

p.o. Wójt Gminy

Maciej Bejnarowicz

 

Sporządziła:

Joanna Błachuta

p.o. Kierownik Referatu Sportu, Turystyki i Spraw  Społecznych

Zatwierdziła:

Karolina Myroniuk

Sekretarz Gminy

Rozdzielnik:

  1. Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
  2. Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet      

 

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2018

                                                                                                                             Wójta Gminy Rewal

                                                                                                                             z dnia 20 lutego 2018 r.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15.03.2018 r.

do 31.03.2018 r.

od 19.05.2018 r.

do 26.05.2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe

do 07.04.2018 r.

do 02.06.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21.04.2018 r.

30.06.2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

28.04.2018 r.

04.07.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

02.05.2018 r.

07.07.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Zarzadzenie Nr 25-2018.pdf (PDF, 49KB) 2018-02-22 09:35:10 256 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 22-02-2018 09:35:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Błachuta 22-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 22-02-2018 09:45:34