Projekt porządku obrad

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D
LVIII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 01.03.2018 roku

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad
3.    Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
4.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów
5.    Projekt  uchwały w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok.

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

6.    Projekt  uchwały w sprawie: przekazania skarg na pracowników Urzędu Gminy Rewal do załatwienia Wójtowi Gminy Rewal

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

7.    Projekt  uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rewal

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

8.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Pustkowie nr ewid. 25/2 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

9.    Projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rewal

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

10.    Projekt  uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

11.    Projekt  uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 23-02-2018 07:24:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 23-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 23-02-2018 07:35:29