Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Zarządzenie nr 29/2018
Wójta Gminy Rewal
z dnia  27 lutego 2018r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 13 lutego 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237, z 2015 r. poz. 1916 i z 2017 r. poz. 2371), pkt VII. ust. 2 Załącznika nr 1 do Zarządzenia  Wójta Gminy Rewal Nr 16/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs z dnia 13 lutego 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”

§ 2. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się wykonanie zadań następującym podmiotom:
1.    Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w zakresie piłki nożnej chłopców (dzieci i grupy młodzieżowe) – LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal, wsparcie realizacji zadania w kwocie 112 000,00 zł
2.    Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w zakresie piłki nożnej seniorów - LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal, wsparcie realizacji zadania w kwocie 137 000,00 zł
3.    Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w zakresie piłki nożnej oldboy’ów - LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal, wsparcie realizacji zadania w kwocie 14 000,00 zł
4.    Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w zakresie piłki siatkowej dziewcząt - UKS Volleyball Niechorze, wsparcie realizacji zadania w kwocie 20 000,00 zł
5.    Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w zakresie badmintona - UKS Rewal, wsparcie realizacji zadania w kwocie 17 000,00 zł
6.    Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w zakresie sportów walki - Klub Sportowy Nak Muay Rewal, wsparcie realizacji zadania w kwocie 10 000,00 zł
7.    Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w zakresie jeździectwa - Klub Jeździecki „Czahary”, wsparcie realizacji zadania w kwocie 30 000,00 zł
8.    Zwiększanie dostępności do programów z zakresu readaptacji społecznej i promowania zdrowego stylu życia – Stowarzyszenie Rewalski Uniwersytet Trzeciego Wieku, wsparcie realizacji zadania w kwocie 45 000,00 zł
9.    Prowadzenie działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i mieszkańców – uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych wraz z realizacją programu profilaktycznego – Stowarzyszenie Aktywni Kulturalnie, wsparcie realizacji zadania w kwocie 9 450,00 zł
10.    Prowadzenie działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i mieszkańców – uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych wraz z realizacją programu profilaktycznego – Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, wsparcie realizacji zadania w kwocie 27 550,00 zł

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

p.o. Wójt Gminy

Maciej Bejnarowicz

 

Sporządziła:
Joanna Błachuta
p.o. Kierownik Referatu Sportu, Turystyki i Spraw  Społecznych

Zatwierdziła:
Karolina Myroniuk
Sekretarz Gminy

Rozdzielnik:
1.    Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
2.    Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet

Załączniki do pobrania

1 Zarzadzenie nr 29-2018.pdf (PDF, 68KB) 2018-03-02 13:01:27 107 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 28-02-2018 09:13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Błachuta 28-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 02-03-2018 13:01:27