Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2018 r.