Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji (27.03.2018) i LX sesji Rady Gminy (28.03.2018)

OGŁOSZENIE

  • 27.03. 2018r. (wtorek)  o  godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Społeczno –Oświatowej i Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. dot. LX sesji Rady Gminy
  • 28.03.2018r. (środa)  o  godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się LX SESJA RADY GMINY REWAL - zarządzono przerwę w obradach do dnia 30.03.2018r. godz. 14:00.

W dniu 30.03.2018r. z powodu braku quorum wyznaczono nowy termin LX sesji Rady Gminy na dzień 7 maja 2018r. godz. 10:00.

 

Przewodnicząca Rady    

Marzena Salamon


P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D
LX SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 28.03.2018 roku

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad
3.    Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
4.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów
5.    Projekt  uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

6.    Projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2018 roku”.

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

7.    Projekt  uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

8.    Projekt  uchwały w sprawie: powołania Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

9.    Projekt  uchwały w sprawie: powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

10.    Projekt  uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Rewal w sprawie opłaty targowej

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

11.    Projekt  uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

12.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Rewalu nr ewid. 585/6 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

13.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pobierowie nr ewid. 991/17 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

14.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie  umowy dzierżawy  nieruchomości w Niechorzu  oraz odstąpienie od  przetargowego trybu zawarcia umowy.  

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

15.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości w Rewalu  oraz odstąpienie od  przetargowego trybu zawarcia umowy

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

16.    Projekt  uchwały w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

17.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości w Rewalu, Pobierowie i Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

18.    Projekt  uchwały w sprawie: podziału Gminy Rewal na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

a)    relacja sprawozdawcy,
b)    stanowiska Komisji Rady,
c)    dyskusja,
d)    podjęcie uchwały

19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zakończenie obrad.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 22-03-2018 10:07:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 22-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 30-03-2018 14:09:41