Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Rewal na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 42/2018
Wójta Gminy Rewal
z dnia 26 marca 2018 r.

 

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Rewal na rok 2018


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 i z 2015 r. poz. 1433), w związku z art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 1311, 1433, 1830 i 1844) Wójt Gminy Rewal zarządza co następuje:

§ 1. 1. Ustala się średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w Gminie Rewal na rok 2018 dla celów określonych w art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566).

2. Powierzchnia, o której mowa w ust. 1, wynosi 4,2944 ha.

§ 2. Podstawą ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego są dane uzyskane z kart podatku rolnego  sporządzonych na dzień 19.03.2018 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi  Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                            p.o. Wójta Gminy                             
                                                                            Maciej Bejnarowicz


Sporządziła :                        
Główny Specjalista
Justyna Ryczko

Zatwierdziła :
Kierownik Referatu
Katarzyna Biernacka

Zatwierdziła:                
Sekretarz Gminy
Karolina Myroniuk

Rozdzielnik:
1.    Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
2.    Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 28-03-2018 12:56:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Ryczko 28-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 30-03-2018 09:07:08