Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie

Zarządzenie nr 45.2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 30.03.2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  – finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) , zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę                                                    2 640,00 zł

         Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę                                                  80 074,84 zł

         Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę                                                  77 434,84 zł

         Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Uzasadnienie

Do właściwości Wójta Gmina Rewal należy dokonywanie zmian w budżecie Gminy  związanych ze zmianą kwot:

 

 1. Zwiększono dochody o kwotę ogółem 2 640,00 zł, zgodnie z załącznikiem
  nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  w tym:
 • na podstawie pisma FB-1.3111.41.4.2018.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 rok, zarządzeniem Nr 36/2018 z dnia 14 marca 2018 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychiczni, o których mowa w art.18/ ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
 1. Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 80 074,84 zł, zgodnie z załącznikiem
  nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  w tym:
 • na podstawie pisma FB-1.3111.41.4.2018.MR w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 rok, zarządzeniem Nr 36/2018 z dnia 14 marca 2018 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychiczni, o których mowa w art.18/ ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
 • na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.
 1. Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 77 434,84 zł, zgodnie z załącznikiem
  nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  w tym:
 • na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.

 

Informacja uzupełniająca dotycząca zmian w pozycji zadań zleconych:

 • Załącznik Nr 3 – dochody zlecone – zmiany

Zwiększono  o kwotę  2 640,00 zł

 • Załącznik Nr 4 – wydatki zlecone - zmiany

Zwiększono  o kwotę  2 648,61 zł

Zmniejszono o kwotę 8,61 zł

 

 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 45_2018.pdf (PDF, 3.MB) 2018-04-09 10:59:38 153 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 03-04-2018 12:31:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Żoła 03-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 16-05-2018 12:03:19