Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal

ZARZĄDZENIE NR   47 /2018
Wójta Gminy Rewal
z dnia 5 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz.130) i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50), Wójt Gminy Rewal zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19 na okres 21 dni.
 2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz z na stronie internetowej Gminy Rewal w BIP-ie.


§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rewalu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                            p.o. Wójta Gminy                             
                                                                            Maciej Bejnarowicz

 

 

 

 

Sporządziła :                        
Główny Specjalista
Justyna Ryczko
Akceptacja :
Kierownik Referatu
Katarzyna Biernacka
Wójt Gminy Rewal
Maciej Bejnarowicz
Zatwierdził:                
Sekretarz Gminy
…...............................
Rozdzielnik:
1.    Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
2.    Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet.

 

Załączniki do pobrania

1 Wykazy do dzierżawy - 1 (2018) - małe punkty usługowe.pdf (PDF, 25KB) 2018-04-06 13:37:06 139 razy
2 06_04_2018_13_34_50_Zarządzenie nr 47-2018.pdf (PDF, 1.MB) 2018-04-06 13:34:50 95 razy
3 Zarządzenie Nr 47-2018.pdf (PDF, 22KB) 2018-04-06 10:01:19 5 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 06-04-2018 09:35:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Biernacka 06-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 06-04-2018 13:37:06