Sesja LX - 28.03.2018, 30.03.2018, 07.05.2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LX/358/18 Rady Gminy Rewal z dnia 7 maja 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rewal 2018-05-11 12:27:00
Uchwała Nr LX/357/18 Rady Gminy Rewal z dnia 7 maja 2018r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Rewal 2018-05-11 11:35:05
Uchwała Nr LX/356/18 Rady Gminy Rewal z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Rewal 2018-05-11 11:31:13
Uchwała Nr LX/355/18 Rady Gminy Rewal z dnia 7 maja 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rewal 2018-05-11 11:25:50
Uchwała Nr LX/354/18 Rady Gminy Rewal z dnia 7 maja 2018r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Rewal oraz powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rewal 2018-05-11 11:22:45
Uchwała Nr LX/353/18 Rady Gminy Rewal z dnia 7 maja 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal 2018-05-11 11:20:50
Uchwała NR LX/352/18 RADY GMINY REWAL z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rewal na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-10 08:30:33
Uchwała Nr LX/351/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości w Rewalu, Pobierowie i Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2018-04-10 08:28:14
Uchwała Nr LX/350/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 2018-04-10 08:27:27
Uchwała Nr LX/349/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pobierowie nr ewid. 991/17 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2018-04-10 08:26:45
Uchwała Nr LX/348/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Rewalu nr ewid. 585/6 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2018-04-10 08:25:51
Uchwała NR LX/347/18 RADY GMINY REWAL z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej 2018-04-10 08:25:03
Uchwała NR LX/346/18 RADY GMINY REWAL z dnia 28 marca 2018r. w sprawie powołania Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości. 2018-04-10 08:23:52
Uchwała NR LX/345/18 RADY GMINY REWAL z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2018-04-10 08:22:10
Uchwała NR LX/344/18 RADY GMINY REWAL z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2018 roku" 2018-04-10 08:18:15
Uchwała NR LX/343/18 RADY GMINY REWAL z dnia 28 marca 2018r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku. 2018-04-10 08:16:28