Zarządzenie Nr 52/2018 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 11.04.2018r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal

ZARZĄDZENIE NR 52/2018

WÓJTA GMINY REWAL

z dnia 11.04.2018r.

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 17, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm), zarządzam co następuje:

§1

  1. Postanawiam o rozpatrzeniu uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal.
  2. Sposób rozpatrzenia uwag zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Sporządziła : Inspektor Kamila Pietrzak

Zatwierdziła : Kierownik Referatu Katarzyna Biernacka

Zatwierdził: Sekretarz Gminy Karolina Myroniuk

Rozdzielnik:

    1. Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu
    2. Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet.

 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 52_2018.pdf (PDF, 50KB) 2018-04-12 15:39:13 204 razy
2 Zarządzenie Nr 52_2018 Załącznik.pdf (PDF, 1.MB) 2018-04-12 15:39:13 137 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 11-04-2018 15:14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 11-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 13-04-2018 08:08:58