Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

 Zarządzenie nr 53/2018

  Wójta Gminy Rewal

z dnia 19 kwietnia 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

 

Działając na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 2, art. 13 pkt 3, art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237, z 2015 r. poz. 1916 i z 2017 r. poz. 2371) zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących edukację zdrowotną, dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych oraz promocję zdrowia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 rok.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Wzór oferty konkursowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  4. Wzór Karty Oceny oferty stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  5. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
  6. Wzór sprawozdania końcowego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszcza się na:

  1. stronie internetowej Gminy Rewal  www.rewal.pl,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal www.bip.rewal.pl,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

§3

Wykonanie zarządzenie powierza się p.o. Kierownika Referatu Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Rewal.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Wójt Gminy

                                              

                         Maciej Bejnarowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 53_2018.pdf (PDF, 76KB) 2018-04-19 14:17:13 98 razy
2 Załącznik do Zarządzenia 53_2018.pdf (PDF, 26KB) 2018-04-19 14:17:13 228 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 19-04-2018 14:10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Błachuta 19-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 24-04-2018 11:15:08