Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 54/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 24.04.2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r., poz. 130) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50), w związku z otrzymaniem w dniu 29 marca 2018 r. aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży Repertorium A Numer 2096/20182353/2018 z dnia 22 marca 2018 r. zawartej pomiędzy M. K. W. i R. S. W. a A. S. i L. Z. S. oraz {...} Spółka Komandytowa z siedzibą w Słupsku dotyczącego sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Trzęsacz, Wójt Gminy Rewal zarządza co następuje:

 

§ 1. Postanawia się  nie wykonywać  przysługującego Gminie Rewal prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Trzęsacz Nr 254/5 o powierzchni 991 m², dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą KW {....} w odniesieniu do której została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A Numer 2096/20182353/2018 z dnia 22 marca 2018 r. pomiędzy M. K. W. i R. S. W. a A. S. i L. Z. S. oraz {...}  Spółka Komandytowa z siedzibą w Słupsku.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rewalu.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

p.o. Wójta Gminy                            

                                                                                                                                        Maciej Bejnarowicz

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 54_2018.PDF (PDF, 33KB) 2018-04-24 14:56:55 69 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 24-04-2018 11:16:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Ryczko 24-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 24-04-2018 15:07:50