Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 52/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 11.04.2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal

ZARZĄDZENIE NR 55/2018

WÓJTA GMINY REWAL

z dnia 24.04.2018r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 52/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 11.04.2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 17, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm), zarządzam co następuje:

 

§1

Prostuję błąd pisarski w treści załącznika nr 1 pozycja nr 41 do Zarządzenia Nr 52/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 11.04.2018 r. poprzez usunięcie znaku „x” w kolumnie 7.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

p.o. Wójta Gminy 

Maciej Bejnarowicz

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 55_2018.pdf (PDF, 42KB) 2018-04-24 14:51:43 214 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 24-04-2018 14:47:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 24-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 24-04-2018 14:51:43