ZARZĄDZENIE NR 57/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal

ZARZĄDZENIE NR  57/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz.130) i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50), Wójt Gminy Rewal zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19 na okres 21 dni oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Gminy Rewal w Biuletynie Informacji Publicznej.

 2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rewalu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

p.o. Wójta Gminy

Maciej Bejnarowicz

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 57_2018.pdf (PDF, 50KB) 2018-05-04 09:25:29 89 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 26-04-2018 11:23:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Ryczko 26-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 04-05-2018 09:30:32