Uchwała Nr LXI/362/18 RADY GMINY REWAL z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal oraz sezonu kąpielowego na rok 2018

UCHWAŁA NR LXI/362/18
RADY GMINY REWAL
z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal oraz sezonu kąpielowego
na rok 2018


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz.130), art. 37 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, poz. 2180 oraz z 2018 r. poz. 710), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wykaz kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal obejmujący w roku 2018 następujące kąpieliska:
1) Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia – obejmujące 100 m linii brzegowej,
2) Kąpielisko Pobierowo – obejmujące 400 m linii brzegowej,
3) Kąpielisko Pustkowo – obejmujące 200 m linii brzegowej,
4) Kąpielisko Trzęsacz – obejmujące 200 m linii brzegowej,
5) Kąpielisko Rewal plaża zachodnia – obejmujące 100 m linii brzegowej,
6) Kąpielisko Rewal – obejmujące 300 m linii brzegowej
7) Kąpielisko Rewal plaża wschodnia – obejmujące 100 m linii brzegowej,
8) Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia – obejmujące 200 m linii brzegowej,
9) Kąpielisko Niechorze – obejmujące 100 m linii brzegowej,
10) Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia – obejmujące 200 m linii brzegowej,
11) Kąpielisko Pogorzelica – obejmujące 200 m linii brzegowej,
12) Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia – obejmujące 100 m linii brzegowej.


2. Szczegółowe granice kąpielisk, o których mowa w ust. 1, określają załączniki graficzne od nr 1 do nr 12 do niniejszej uchwały.


3. Na rok 2018 ustala się sezon kąpielowy na terenie Gminy Rewal od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., z wyłączeniem kąpieliska Rewal obejmującego 300 m linii brzegowej, gdzie sezon kąpielowy ustala się od 18 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.


§ 3. Uchwała wchodzi w terminie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 

                                                                                                                           Przewodniczący Rady
 

                                                                                                                              Bogusław Woźniak

Załączniki do pobrania

1 Uchwała Nr LXI-362-18.pdf (PDF, 4.MB) 2018-05-18 20:37:55 34 razy
2 Uzasadnienie LXI_362_18.pdf (PDF, 40KB) 2018-05-18 20:37:55 13 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 18-05-2018 20:37:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 18-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 18-05-2018 20:37:55