Uchwała Nr LXI/364/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała  Nr LXI/364/18

Rady Gminy Rewal

   z dnia 16 maja 2018 r.

 

w sprawie : zamiany nieruchomości.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) i art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50) Rada Gminy uchwala co następuje :

 

§ 1.  Wyraża się zgodę na zbycie w drodze zamiany działki Nr 45/3 obręb Pustkowo o pow. 45 m2, KW SZ1G/00014621/1, stanowiącej własność Gminy Rewal, na działkę Nr 47/1 obręb Pustkowo, o pow. 45 m², KW SZ1G/00000735/2, stanowiącą własność osoby prywatnej.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rad

                                                                                              Bogusław Woźniak

 

Załączniki do pobrania

1 Uchwała Nr LXI_364_18.pdf (PDF, 48KB) 2018-05-18 21:20:10 10 razy
2 Uzasadnienie Nr LXI_364_18i.pdf (PDF, 12KB) 2018-05-18 21:20:10 20 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 18-05-2018 21:20:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 18-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 18-05-2018 21:20:10