Uchwała Nr LXI/366/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Pobierowie oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

U C H W A Ł A  Nr LXI/366/18

Rady Gminy Rewal

z dnia 16 maja 2018  r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości w Pobierowie  oraz odstąpienie od  przetargowego trybu zawarcia umowy.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz.130) i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.121 i poz. 50) Rada Gminy Rewal uchwala co następuje:

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem będzie część działki oznaczonej ewidencyjnie  nr 653/3                  o powierzchni  około 200 m2 obr. Pobierowo na okres 9 lat.

2. Granice przeznaczonej pod dzierżawę  działki opisanej w ust.1 określa załącznik graficzny do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                  Bogusław Woźniak                                                                           

Załączniki do pobrania

1 załacznik do LXI_366_18.pdf (PDF, 11KB) 2018-05-18 21:36:26 44 razy
2 Uchwała Nr LXI_366_18.pdf (PDF, 52KB) 2018-05-18 21:35:31 47 razy
3 Uzasadnienie Nr LXI_366_18.pdf (PDF, 33KB) 2018-05-18 21:35:31 54 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 18-05-2018 21:35:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 18-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 18-05-2018 21:36:26