Uchwała Nr LXI/367/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

U C H W A Ł A  Nr LXI/367/18

Rady Gminy Rewal

z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość  w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.       

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz.130) i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.121 i poz. 50) Rada Gminy Rewal uchwala co następuje:

 

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem będzie działka oznaczona ewidencyjnie nr 425/8  o powierzchni  165 m² obręb Rewal 1 na okres 9 lat.

2. Granice przeznaczonej pod dzierżawę  działki opisanej w ust.1 określa załącznik graficzny do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, o której mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                            

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                              Bogusław Woźniak

Załączniki do pobrania

1 Załącznik do LXI_367_18.pdf (PDF, 56KB) 2018-05-18 21:43:28 27 razy
2 Uchwała Nr LXI_367_18.pdf (PDF, 52KB) 2018-05-18 21:42:31 44 razy
3 Uzasadnienie Nr LXI-367-18.pdf (PDF, 34KB) 2018-05-18 21:42:31 19 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 18-05-2018 21:42:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 18-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 18-05-2018 21:43:28