Uchwała Nr LXI/371/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nr 29/9 oraz 30/9 obręb Rewal 1

Uchwała Nr LXI/371/18

Rady Gminy Rewal

z dnia 16 maja 2018r.

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nr 29/9 oraz 30/9 obręb Rewal 1.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 37 ust. 3a pkt 1) ustawy z dnia 11 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)  Rada Gminy Rewal uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 29/9 i 30/9 o łącznej powierzchni 1472 m2  obr.  Rewal 1, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00046398/1.

2. Nieruchomość opisaną w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                  Bogusław Woźniak

Załączniki do pobrania

1 załącznik do LXI_371_18.pdf (PDF, 12KB) 2018-05-18 22:12:50 55 razy
2 Uchwała Nr LXI-371-18.pdf (PDF, 48KB) 2018-05-18 22:11:48 26 razy
3 Uzasadnienie LXI_371_18.pdf (PDF, 37KB) 2018-05-18 22:11:48 57 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 18-05-2018 22:11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 18-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 18-05-2018 22:12:50