Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na plaży - usługi gastronomiczne, ogłoszonego przez Wójta Gminy Rewal w dniu 14 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr 64/2018
Wójta Gminy Rewal
z dnia 22 maja  2018 r.

w sprawie odwołania  przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na plaży – usługi gastronomiczne, ogłoszonego przez Wójta Gminy Rewal w dniu 14 maja 2018 r.


Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r., poz. 130) oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50, poz. 650) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych konsultacji, Wójt Gminy Rewal  odwołuje przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na plaży – usługi gastronomiczne, ogłoszony w dniu 14 maja 2018 r.  

§ 2.

  1. Zarządzenie o odwołaniu przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19 oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Gminy Rewal w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o odwołaniu przetargu  podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                Wójt Gminy Rewal

                                                                                                               Maciej Bejnarowicz

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 64_2018.pdf (PDF, 28KB) 2018-05-23 13:26:29 222 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 21-05-2018 15:26:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Biernacka 21-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 23-05-2018 13:29:29